Naturindeks.no/Thematic indexes

Børre K. Dervo/NINA

Temaindekser

Det store antallet indikatorer gjør det mulig å presentere egne temaindekser for utvalgte artsgrupper, økosystemer og påvirkninger. Slike temaindekser er utviklet for å sette fokus på spørsmål som er spesielt viktige for forvaltningen, og kan gi signaler om eventuelle tiltak må settes i gang.Disse indikatorene inngår i temaindeksen: