Naturindeks for Norge

Figuren viser utviklingen for hønsefugl fra 1990 og fremover.

Indikatorer

Ingolf Røtvei/Oppdal Bygdeallmenning

Til indikatorene

Økosystem

Camilla Næss/NINA

Til økosystemene

Temaindekser

Jan Ove Gjershaug/NINA

Til temaindeksene